Türkiye Forex Kaldıraç Sınırı Kaçtır

| |

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) forex piyasasında yapılan yatırımlardan sıklıkla zarar edildiğini tespit etmesi sonrasında getirilen düzenlemelerden bazıları da kaldıraç ile ilgiliydi. Forex piyasalarında yatırım yapan kişilerin büyük bir oranının kaldıraçlı sistemi yanlış kullanması ve piyasa hakkında yeterince bilgi edinmeden işlem yapmaya başlaması sonrasında kaldıraç oranı 1:10’a düşürüldü, minimum teminat tutarı 50 bin TL’ye yükseltildi ve 1 hafta demo hesapla işlem yapma zorunluluğu getirildi.

SPK Mevzuat Değişikliği

SPK mevzuatının son güncellenmiş hali ve an itibariyle forex piyasalarında yatırım yapmaya başlayacak kişilerin sorumlu olduğu mevzuat şu şekilde:

“(1) Kaldıraçlı işlemlerde kaldıraç oranı, işlem yapmak için yatırılan teminat tutarı karşılığında alınabilecek pozisyon tutarını gösteren orandır. Kaldıraçlı işlemlerde pozisyonun ilk açıldığı sırada uygulanacak kaldıraç oranı 10:1’i geçemez.

(2) Kurul gerekli gördüğü hallerde bu oranları değiştirme ve varlık bazında kaldıraç oranı belirleme yetkisine sahiptir.

(3)Kaldıraçlı işlem gerçekleştirebilmek için başlangıç teminat tutarı olarak asgari 50 bin TL veya muadili döviz tutarı hesaba yatırılır.

(4) İşlemlere başlamadan önce veya başladıktan sonra hesaptan nakit çekilmesi veya başka bir kuruma virman yapılması suretiyle başlangıç teminat tutarının 50 bin TL veya muadili döviz tutarının altına düşürülmesi halinde pozisyon açılamaz. İşlemlere başlandıktan sonra zarar edilmesi neticesinde teminat tutarının 50 bin TL veya muadili döviz tutarının altına düşmesi durumunda işlemlere devam edilebilir.

(5) Birinci fıkrada belirlenen esaslar çerçevesinde uygulanacak azami kaldıraç oranları aracı kurumlar ile müşteriler arasında imzalanacak çerçeve sözleşmede belirlenir. Söz konusu oranların daha sonra değiştirilebilmesi için müşterinin yazılı onayı alınır. Aracı kurumlar tarafından tevsik edilebilmesi şartıyla elektronik ortamdaki her türlü araç yoluyla müşteri onayı alınması mümkündür.”

GEÇİCİ MADDE 6 –  Bu maddenin yayımı tarihinden önce açılmış olan pozisyonlar için 27 nci maddenin birinci ve üçüncü fıkralarında belirtilen kaldıraç oranı ve asgari başlangıç teminat tutarı için 14/1/2016 tarihli ve 29593 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (III-37.1.a) hükümleri uygulanmaya devam olunur.

(2) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla aracı kurumlar nezdinde bulunan açık pozisyonlarda uygulanan kaldıraç oranı en geç 45 gün içerisinde 27 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen kaldıraç oranına uyumlu hale getirilir. Bu süre içinde uyum sağlayamayan pozisyonlar aracı kurum tarafından kapatılır.”

turkiye forex kaldirac nedir
Mevzuat değişikliği

Mevzuat Değişikliği Neden Yapıldı

SPK’nın kaldıraç oranını 1:100’den 1:10’a düşürmesinin en önemli gerekçesi olarak forex piyasalarıyla ve aracı şirketlerle ilgili yapılan şikayetlerle birlikte kumar algısı.

SPK’nın gelen şikayetlerden derlediği verilerden hareketle kaldıraçlı işlemlerin bir kumar gibi görüldüğünü tespit etmesi ve “forex oynamak” gibi ifadelerin yaygınnlaşması sonrasında forex piyasalarıyla ilgili böyle bir önlem aldığı söyleniyor.

Konuyla ilgili yorumlarını açıkça dile getiren uzmanlar söz konusu değişiklik sonrasında işlemlerin 3/4 ‘ünün yurt dışına kayacağını ve merdiven altı forex firmalarının çoğalacağını dile getirmişti ki bu şekilde de oldu. Her geçen gün daha fazla sayıda yurtdışı forex firması ülkemizdeki mevzuat nedeniyle yatırım yapamayan küçük yatırımcıları hedef alan reklam çalışmaları yürütmekte ve yurt dışında forex yatırımı yapılabildiğini dile getirmekte.

Fakat yurtdışı forex firmalarıyla çalışanlar ciddi sorunlarla karşılaşıyor. Özellikle kazanılan paranın çekilmesi sırasında sorunlar baş gösteriyor ve yatırımcıların parasını alamaması gibi problemler baş gösteriyor. İlgili sorunlar baş gösterdiğinde başvurulabilecek bir otorite de olmadığı için yatırımcı zarar ettiğiyle kalıyor.

Platformumuz içerisinden Bitcoin Kaldıraç İşlemleri Nasıl Yapılır? Bilgilerine https://forexkurdu.com/bitcoin-kaldirac-islemleri-nasil-yapilir-binance-bitmex/ içerisinden bakabilirsiniz.

Önceki Yazı

Türkiye Finans Dolar Almak ve Satmak

Türkiyedeki Bankaların Forex Platformları Detaylı Anlatım

Sonraki Yazı

Yorum yapın